އަޅުގަނޑުމެން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصبحه وسلم وبعد….
ހެޔޮބަސް މި ވެބްސައިޓަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދައި، ދީނީ މަޢުލޫމާތާއި ހެޔޮބަހާއި ނަސޭހަތާއި ސައިންސް، ޓެކްނޮލޮޖީއަދި ޞިއްޙަތާއި އަދި އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފުނާވޭނެ ގޮތުގެ މަތިން އިލްމީ މައުލޫމާތު ތައް ގެނެސް ދިނުމަށް ހެދިފައިވާ ވެބްސައިޓެކެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ސިޔާސީކަންތަތަކުން އެއްފަރާތްވެ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ގައުމަށް ފައިދާހުރި މައުލޫމާތުތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގުސަދެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *