އަބްދުއްރަހީމް މުޙައްމަދު، ޅޮހި(އަންދު)
އަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދަކީ ގައުމީ ޔުނިވަރަސިޓީގައި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންއަންނަ ޒުވާނެކެވެ. އަދި ހެޔޮބަސް ޓީމްގެ މެންބަރެކެވެ.
    އާންމު ލިޔުން

    ރަށްފުށުގެ ދިރިއުޅުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ނިޒާމް

    އަބްދުއްރަީމް މުޙައްމަދު ދިވެހިރާއްޖެ މިވަނީ ރަށްފުށުގެ ތަރައްޤީގެ އާމަރުހަލާއެއް ފެށިފައެވެ. ރައްތަކާއި އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ވަނީ ...